Коматево

Къщи на Калкан

2 надземни + 1 подземно паркоместа - мин 2бр.

2х2 жилищни единици на калкан цели нива.

Външна автомобилна рампа до 120м2 на ниво

338.96-L - 479.65m²

338.95-XLIX - 480.09m²

338.94-XLVIII - 480.01m²

338.93-XLVII - 480.22m²

Самостоятелни къщи

2 надземни + 1 подземен (с полунива)

2бр паркоместа или повече

самостоятелно застрояване

вътрешна автомобилна рампа

1 спалня на полуниво

и 2 спални на най-горно ниво

338.118-XLV - 585.46m²

338.117-XLIV - 595.57m²

338.116-XLIII - 604.03m²

338.115-XLII - 612.29m²

Редови къщи

редово застрояване на калкан

3 x 9/10m или 4 х 7.5/12м

2-3 надземни етажа

паркиране на терен - мин. 2бр

338.113-XXXVI -1205.20m²

338.111-XXXIV - 1147.18m²

Еднофамилни къщи

еднофамилни жилищни сгради без сутерен

2 надземни нива

2 гаража на терен

от 2 до 4 спални

338.75-XXIX - 462.22m²

338.77-XXXI - 529.85m²

338.78-XXXII - 500.00m²

338.79-XXXIV - 1147.18m²