Джи Ес Джи ЕООД с ЕИК: 101664286 е учредено на 15.01.2003г и осъществява своята дейност  съгласно ТЗ и действащото българско законодателство 17 години. Дружеството е със строго определени инвестиционни цели.

Приоритетните целеви пазарни сегменти към, които дружеството е ориентирано са: закупуване на терени в цялата страна, изготвяне на проекти – от смяна на статута на земята, изготвяне на архитектурен проект  до издаването на Разрешение за строеж.

Разработените проекти са насочени предимно за инвеститори от България и чужбина, които имат ресурса и възможност да строят, но нямат технологичното време, което трябва да се извърви до издаването на Разрешение за строеж и откриване на строителна линия и строителна площадка.

За тази цел Джи Ес Джи ЕООД е насочило своето внимание към инвеститори с потенциал и желание за строителство, като предлага готови разработени проекти с терени в страната, с което ще  спести време и средства на строителните компании.

Разработените проекти са изцяло съобразени с особеностите на региона, в който се намират терените, като стремежа е да се запази духа и харизмата характерни за района.

Фирмата предлага готови проекти за:

инвеститори, които искат да строят в изцяло градска среда;
инвеститори, които искат да вложат своя професионализъм в запазване духа на Пирин планина и Троянския балкан;
инвеститори занимаващи се със строеж на бизнес обекти, като хотели, заведения за хранене и бензиностанции.

Терена на проект „Затворен комплекс  Хармония“, кв. Коматево в гр. Пловдив е собственост на Джи Ес Джи ЕООД и разработен с партньорството на Джи Ес Джи ЕООД.

Дружеството Джи Ес Джи ЕООД предлага на инвестиционния пазар и други проекти на свои бизнес партньори.