ГАРАЖИ – ЕТАЖ 1 – СЕКЦИЯ – А5,Б,В,Г

етаж, кота 0 партер гаражи  ЗП кв.м. Общи части кв.м. Общо кв.м.
секция А 1 Гараж № А6 21,31 3,70 25,01
секция Б 1 Гараж № Б6 21,31 3,78 25,09
секция В 1 Гараж № В4 29,17 4,71 33,88
Гараж № В8, заедно с 21,24 3,43 24,67
Паркомясто № 32 12,5
секция Г 1 Гараж № Г2 19,42 3,06 22,48
вншни паркоместа кота 0 Паркомясто № 28 12,50 12,50
Паркомясто № 33 15,70 15,70
Паркомясто № 39 15,70 15,70
Паркомясто № 47 15,70 15,70