ПАРКОМЕСТА ВЪНШНИ СЕКЦИЯ Б

ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА А

ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА Б

ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА В

ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА Г

кота             -3,50м. паркоместа  ЗП кв.м. Общи части кв.м. Общо кв.м.
секция А Паркомясто № А17 13,33 26,23 39,56
Паркомясто № А26 20,87 41,06 61,93
Паркомясто № А27 17,81 35,04 52,85
Паркомясто № А28 14,52 28,57 43,09
секция Б Паркомясто № Б29 15,00 26,77 41,77
Паркомясто № Б34 13,75 24,54 38,29
Паркомясто № Б35 14,15 25,25 39,40
Паркомясто № Б36 14,13 25,21 39,34
Изба № 1 3,80 7,48 11,28
Изба № 2 3,60 7,08 10,68
секция В Паркомясто № В18 15,94 28,47 44,41
Паркомясто № В19 16,72 29,86 46,58
Паркомясто № В23 15,14 27,04 42,18
Паркомясто № В27 17,81 31,81 49,62
секция Г Паркомясто № Г20 14,87 27,97 42,84
Паркомясто № Г21 14,03 26,39 40,42
Паркомясто № Г27 14,85 27,93 42,78